Редакційна колегія

Євтух М. Б.              – дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук,                                          професор (Академія педагогічних наук України);

Левченко Т. І.          – доктор педагогічних наук, професор                                                                    (Київський національний лінгвістичний університет);

Ніколаєва С. Ю.      – доктор педагогічних наук, професор                                                                    (Київський національний лінгвістичний університет);

Тхоржевська Т. Д.  – доктор педагогічних наук, професор                                                                    (Київський національний лінгвістичний університет);

Спіцин Є. С.           – кандидат педагогічних наук, професор                                                                (Київський національний університет імені Тараса                                           Шевченка);

Плахотнік О. В.       – доктор педагогічних наук, професор                                                                      (Київський національний університет імені Тараса                                           Шевченка);

Бондаренко О. Ф.   – член-кореспондент АПН України, доктор                                                              психологічних наук, професор                                                                              (Київський національний лінгвістичний університет);

Бех І. Д.                   – дійсний член АПН України, доктор психологічних наук,                                        професор (директор Інституту проблем виховання АПН України);

Максименко С. Д.    – дійсний член АПН України, доктор психологічних                                               наук, професор (директор Інституту психології                                              АПН України);

Локшина О. І.            – доктор педагогічних наук, старший науковий                                                        співробітник (завідувач лабораторії порівняльної                                                педагогіки Інституту педагогіки НАПН України).