До редакції необхідно подати

  • роздрукований текст статті;
  • електронний варіант статті;
  • відомості про автора (-ів) на окремому аркуші та окремим файлом (прізвище, ім’я та по батькові повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, посада, телефон, домашня та електронна адреси);
  • рецензію зовнішнього незалежного рецензента.

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви тощо) несе відповідальність автор.

Подані до редколегії матеріали не повертаються.

Статтю можна подати електронною поштою за адресою: studydep_knlu@ukr.net або olegis@meta.ua.

Тел. для довідок: (044) 529-83-25.