Редакція

Головний редактор:

 МАТВІЄНКО О. В. – доктор педагогічних наук, професор                                Київський національний лінгвістичний університет

 Заступник головного редактора:        

МИХАЙЛИЧЕНКО О. В. – доктор педагогічних наук, професор                     Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

 Відповідальний редактор:

 КУДІНА В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент                                        Київський національний лінгвістичний університет